PRODUKTY >
ODVLHČOVÁNÍ >
Kompaktn? odvlh?ovac? jednotky
DanX
Klimatiza?n? jednotka pro plaveck? baz?ny a komfortn? klimatizaci s deskov?m v?m?n?kem s k???ov?m proudem nebo rota?n?m v?m?n?kem, samostatn? nebo kombinovan? s tepeln?m ?erpadlem se zp?tn?m z?sk?v?n?m tepla, chlazen?m a odvlh?ov?n?m.

Klimatiza?n? jednotky DanX jsou u??v?ny v plaveck?ch baz?nech, terapeutick?ch baz?nech, hotel?ch, restaurac?ch, prodejn?ch centrech, kancel???, atd. Nejvy??? vyu?it? odpadn?ho tepla je 100 %. Objem dod?van?ho vzduchu v rozmez? 3000 a? 30000 m3/h.

Flexopool
Flexpool je jednotka pro ?pravu vzduchu pou??van? pro vysu?ov?n? a odvlh?ov?n?, v?tr?n?, rekuperaci tepla a teplovzdu?n? vyt?p?n? a je konstrov?na speci?ln? pro prost?ed? vnit?n?ch plaveck?ch baz?n?. Pr?tok vzduchu jednotkou je v rozmaz? 0,7 – 6,0 m3/s.
O NÁS - REALITY - KLIMATIZACE - CHLAZENÍ - ODVLHČOVÁNÍ - BAZAR - REFERENCE - POČASÍ - KONTAKT - ZASÍLÁNÍ NOVINEK - OBCHODNÍ PODMÍNKY - DLUŽNÍCI