PRODUKTY >
ODVLHČOVÁNÍ >
Sestavn? odvlh?ovac? jednotky
TRI-TECH /DUO-TECH
TRI-TECH Kan?lov? jednotka s ATP regulac?-odvlh?ov?n?, vyt?p?n? a v?tr?n?

Ovlh?ovac? a v?trac? za??zen? v le?at?m proveden? pro vestavbu do potrub? pro v?trac? a cirkula?n? provoz se zp?tn?m z?sk?v?n?m tepla pomoc? tepeln?ho ?erpadla a automatick?m syst?mem ekonomick?ho sm??ov?n? mno?stv? p??vodn?ho vzduchu dle VDI. Konstrukce jednotky: stabiln? nosn? r?m z lisovan?ch Alu-profil?, opl??t?n? z integrovan? vyp?n?n? Weka-desky, hlukov? a tepeln? odoln?, demontovateln? a absolutn? nerezav?j?c?. Sac? a v?tla?n? hrdla jsou osazena tlum?c?mi vlo?kami, kondenza?n? vana je vyrobena z plastu, kryc? plechy z Alu. Jednotka je z d?vodu transportu d?lena do t?? d?l?
O NÁS - REALITY - KLIMATIZACE - CHLAZENÍ - ODVLHČOVÁNÍ - BAZAR - REFERENCE - POČASÍ - KONTAKT - ZASÍLÁNÍ NOVINEK - OBCHODNÍ PODMÍNKY - DLUŽNÍCI